Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2018 - wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy plenerowej „Święto Miasta” PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


 

Przedmiotem oferty jest wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy plenerowej „Święto Miasta”, tj. ustawienie na wskazanym przez Organizatora miejscu urządzeń o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym wraz z kompleksową obsługą


 

Załączniki do ogłoszenia:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wymagania – załącznik nr 2

c. mapa poglądowa z zaznaczeniem terenu rekreacji objętego ofertą

 

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2018-01-18 14:32:46
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2018-01-18 15:39:02
Odsłon: 488
Dziennik zmian