Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2018 - dostawa podestów scenicznych na potrzeby działalności Klubu Urbanowice Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr3/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa podestów scenicznych na potrzeby działalności Klubu Urbanowice Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

 


Załączniki:

- formularz ofertowy- załącznik nr 1

 

 

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2018-01-16 12:50:11
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2018-01-16 13:55:37
Odsłon: 440
Dziennik zmian