Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2018 - dostawa i montaż luster na potrzeby działalności Klubu Urbanowice Miejskiego Centrum Kultury PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2018

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż luster na potrzeby działalności Klubu Urbanowice Miejskiego Centrum Kultury.

 

Załączniki:

- formularz ofertowy- załącznik nr 1

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2018-01-16 12:40:21
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2018-01-16 13:45:31
Odsłon: 349
Dziennik zmian