Ogłoszenie o zamówieniu nr 72/2017 - usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego, światła scenicznego oraz sceny i podestów wraz z obsługą techniczną na potrzeby imprezy Orszak Trzech Króli. PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 72/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu nagłośnienia scenicznego, światła scenicznego oraz sceny i podestów wraz z obsługą techniczną na potrzeby imprezy Orszak Trzech Króli.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wymagania techniczne – załącznik nr 2

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2017-12-21 13:23:29
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2017-12-21 14:26:10
Odsłon: 432
Dziennik zmian