Ogłoszenie o zamówieniu nr 70/2017- wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną, wynajem światła scenicznego wraz z obsługą techniczną na potrzeby koncertów organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 70/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną, wynajem światła scenicznego wraz z obsługą techniczną na potrzeby koncertów organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wymagania techniczne – załącznik nr 2-6


 

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2017-12-21 11:12:19
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2017-12-21 12:17:26
Odsłon: 611
Dziennik zmian