Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 74
Ogłoszenie nr 69/17 - świadczenie usług ochrony osób i mienia w 2018 roku dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 69/2017

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 138 o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
zwanej dalej „ustawą PZP”.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty
750 000 euro, zgodnie z art. 138 g ust. 1 pkt 1) ustawy PZP.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w 2018 roku
dla Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Usługa obejmuje: ochronę fizyczną obiektu, ochronę fizyczną imprez plenerowych
i masowych, wynajem barierek ochronnych ciężkich i typu pletak, zdalny monitoring obiektów MCK

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

79 71 00 00-4 - Usługi ochroniarskie

79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2

c. Wykaz usług – załącznik nr 3

d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

e. Projekt umowy – załącznik nr 5

 

Wytworzył:
Data informacji: 2017-12-19 13:27:55
Opublikował:
Data publikacji: 2017-12-19 14:41:28
Odsłon: 431
Dziennik zmian