Ogłoszenie 65/2017 - sukcesywne świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 65/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach


Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2


Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2017-11-28 09:56:15
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2017-11-28 10:59:43
Odsłon: 426
Dziennik zmian