Ogłoszenie o zamówieniu nr 64/2017-Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w 2018 r. PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 64/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w 2018 r. na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2017-11-27 12:00:56
Opublikował: Mirosława Wojewoda
Data publikacji: 2017-11-27 13:07:11
Odsłon: 520
Dziennik zmian