Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 69
POPRAWIONE Ogłoszenie 62/2017 - sukcesywne świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 62/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tychach


Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2


UWAGA! Informacje uzupełniające do ogłoszenia nr 62/2017

1.Koszt ryczałtowy przewozu na odległość do 100 km. dotyczy 1 busa mieszczącego co najmniej 28 osób.

2. W Załączniku nr 2 punkt 2 zyskuje nowe brzmienie:

"Wykonawca musi zapewnić pojazd/y spełniający/e konieczne wymagania techniczne, w tym klimatyzację, zapewniając jednoczesny i jednorazowy przejazd 56 osób (w dwóch busach mieszczących co najmniej 28 osób)". Przejazd może być realizowany jednym busem lub jednocześnie dwoma z jednego lub dwóch punktów początkowych."

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Mirosława Wojewoda
Data informacji: 2017-10-26 12:53:51
Opublikował:
Data publikacji: 2017-10-26 14:55:20
Odsłon: 608
Dziennik zmian