Błąd
Ogłoszenie nr 54/2017 - usługa wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby imprezy PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 54/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby imprezy PIKNIK BEZPIECZEŃSTWA, organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach


Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Ridery techniczne – załączniki nr 2, 3, 4, 5

 

Wytworzył:
Data informacji: 2017-09-04 10:33:33
Opublikował:
Data publikacji: 2017-09-04 12:35:52
Odsłon: 465
Dziennik zmian