Błąd
Ogłoszenie nr 47/2017 - zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych pn.: „Port Pieśni Pracy – Festiwal Szantowy”, „Rock na Plaży” Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 47/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych pn.: „Port Pieśni Pracy – Festiwal Szantowy”, „Rock na Plaży” organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach


Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wykaz usług stanowiący potwierdzenie doświadczenia – załącznik nr 2

c. Opinia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – załącznik nr 3

 

Wytworzył:
Data informacji: 2017-08-11 10:47:02
Opublikował:
Data publikacji: 2017-08-11 12:50:04
Odsłon: 461
Dziennik zmian