Błąd
Ogłoszenie nr 38/2017 - zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. „Pożegnanie Wakacji pod Żyrafą” organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu nr 38/2017

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 1 lutego 2017 r.)


Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pn. „Pożegnanie Wakacji pod Żyrafą” organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach


Dokumenty w załącznikach:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Wykaz usług stanowiący potwierdzenie doświadczenia – załącznik nr 2

c. Opinia Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – załącznik nr 3

 

Wytworzył:
Data informacji: 2017-08-02 11:44:26
Opublikował:
Data publikacji: 2017-08-02 13:48:34
Odsłon: 599
Dziennik zmian