Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 65
Ogłoszenie o zamówieniu 1/2016 - całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach PDF Drukuj

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2016

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres zamawiającego

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

ul. Bohaterów Warszawy 26

43-100 Tychy

Tel. 32 327 02 90

Strona internetowa: www.kultura.tychy.pl

Adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania: 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku

II. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całoroczna usługa druku materiałów promocyjnych na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zlecenia części zamówienia.

3. Zamawiające zastrzega sobie prawo do powiększenia zamówienia poprzez zlecenie dodatkowych druków w ilości nieprzekraczającej 20% całości zamówienia na poszczególne pozycje zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

III. Termin realizacji zamówienia

Usługa ma charakter całoroczny: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r., w podziale na poszczególne edycje druków realizowane na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej

IV. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z zakresu świadczenia usług poligraficznych lub prowadzenia agencji reklamowej

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1. na ofertę składają się następujące dokumenty:

a. formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1

2. Przez złożenie oferty Wykonawca wyraża akceptację warunków w niniejszym ogłoszeniu
o zamówieniu

3. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie w pełni zrozumiała dla Zamawiającego zastrzega on sobie możliwości zwrócenia się do Wykonawcy celem uzyskania dodatkowych informacji, dokumentów lub doprecyzowania oferty

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. faksem: 32 327 02 91, w. 25

c. drogą emailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 15 stycznia 2016 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert kryterium oceny stanowi: cena – 100% wagi kryterium.

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, również te, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, a które mogłyby mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację zamówienia

VIII. Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z wartościami poszczególnych ofert brutto, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, w zakładce: „Zamówienia publiczne”

w terminie do: 18 stycznie 2016 r., do godz. 12.00

IX. Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Dominika Porwit-Wądołowska, tel. 32 327 02 90, w. 22; 726 26 13 75; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

X. Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Ogłoszenie o zamówieniu nr 1_2016.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 1_2016.pdf 374 Kb
Pobierz (Zalacznik_1.pdf)Zalacznik_1.pdf 261 Kb
Pobierz (Zalacznik_2.pdf)Zalacznik_2.pdf 235 Kb
Wytworzył:
Data informacji: 2016-01-08 11:52:13
Opublikował:
Data publikacji: 2016-01-08 12:55:14
Odsłon: 614
Dziennik zmian