Oferta Sprzedaży 4/2019 Stoiska Handlowe w Domkach Drewnianych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 20-22.12.2019 PDF Drukuj

 

Oferta sprzedaży nr 4/2019

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; Dz.U. z 2016 r. poz. 1020); zgodnie z § 9 pkt 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Miejskiego Centrum Kultury w Tychach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach z 29 października 2015 r.).

Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie stosik sprzedażowych artykułów odpowiadających tematyce świątecznej podczas imprezy plenerowej XI Jarmarku Bożonarodzeniowego w Tychach.

 

Terminy realizacji zamówienia

Termin: 20-22.12.2019

Miejsce: Tychy, pl. Baczyńskiego

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę można złożyć w następujący sposób:

a. osobiście lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Centrum Kultury w Tychach,
43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26;

b. drogą e-mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 21 października 2019 r., do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane

 

Miejsce i termin ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie przesłane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz na stronie BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w zakładce: „Zamówienia publiczne Oferty Sprzedaży” w terminie do: 31 października 2019 r., do godz. 16.00

Informacje dodatkowe

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za opis przedmiotu zamówienia jest:

Agata Nosal, tel. 32 327 02 90 w. 25

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o zamówieniu:

a. karta zgłoszenia, załącznik nr 1

b. regulamin udostępnienia stoisk, załącznik nr 2

c. oferta, załącznik nr 3

 

Wytworzył: Anna Sitko
Data informacji: 2019-08-12 13:26:23
Opublikował: Anna Sitko
Data publikacji: 2019-08-12 15:48:43
Odsłon: 972
Dziennik zmian