Ogłoszenie nr 1/2020 o naborze na wolne stanowisko referet/specjalista ds administracyjnych PDF Drukuj

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

referent/specjalista ds. administracyjnych

w wymiarze 1 etat

Wynagrodzenie: wysokość wynagrodzenia zależeć będzie od doświadczenia kandydata.

Termin zatrudnienia: marzec 2020 r.

Zakres obowiązków:

– koordynacja spraw administracyjnych,

– nadzór nad prawidłowym przepływem korespondencji oraz archiwum biura,

– prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów prawnych dyrektora,

– sporządzanie sprawozdań,

– nadzór nad dokumentacją związaną z kontrolą zarządczą oraz RODO,

– prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektów MCK, w tym organizacja inwestycji, remontów, zakupów, ochrony pożarowej budynku itp.,

– współpraca z działem księgowym i kadrami,

– nadzór na utrzymaniem czystości i porządku w obiektach administracyjnych MCK,

– prowadzenie spraw związanych z ochroną i zabezpieczeniem mienia MCK,

– prowadzenie gospodarki magazynowej jednostki i ewidencji majątku jednostki,

– prowadzenie strony podmiotowej BIP Miejskiego Centrum Kultury w Tychach oraz składanie zamówień publicznych,

– obsługa kasy fiskalnej (dokonywanie operacji kasowych, sporządzanie raportów kasowych, transport gotówki z banku lub do banku),

– współpraca z instytucjami zewnętrznymi,

– prowadzenie kancelarii jednostki podczas nieobecności specjalisty ds. kancelaryjnych

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– udokumentowane minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

– zdolności organizacyjne i analityczne

– umiejętność wyszukiwania informacji i stosowania właściwych przepisów

– samodzielność, odpowiedzialność, sumienność

– umiejętność pracy pod presją czasu

– prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny

– CV

– kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 1)

Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć osobiście w biurze Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26 do dnia 30 stycznia 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 327 02 90 w. 22.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji

Informujemy, że dane osobowe oferentów oraz wszelkie dane osobowe przekazane w związku z procesem składania ofert przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy na podstawie wybranej oferty.

Oferentom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oferentom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Wytworzył: Piotr Kumor
Data informacji: 2020-01-22 11:34:23
Opublikował: Piotr Kumor
Data publikacji: 2020-01-22 12:38:48
Odsłon: 201
Dziennik zmian