UWAGA! Zmiana adresu!
Wersja z: 2020-08-05 08:40:57. Zapisał: Magdalena Borucka

Informujemy, że http://bip.kultura.tychy.pl/ stanowi ARCHIWALNĄ stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Kultury w Tychach!

Aktualne informacje i ogłoszenia znajdują się na stronie

https://mcktychy.bip.gov.pl/

---------

Zgodnie z definicją podaną przez rządowy serwis BIP, Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

Serwis BIP został stworzony na podstawie przepisów "Ustawy o dostępie do informacji publicznej" z 6 września 2001 r. [Dz.U.01.112.1198, 8 października 2001 r.] oraz "Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej" z 18 stycznia 2007. [Dz.U. 2007 nr 10 poz 68, 22 stycznia 2007r.]. Ma na celu zapewniać łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych i jest zorganizowany w postaci bazy danych.